CĂN CỨ PHÂN LOẠI TỔ YẾN

CĂN CỨ PHÂN LOẠI TỔ YẾN

  
ĐỘ TUỔI

(GIÀ / NON)

GIÀ: DAI, GIÒN, THƠM

NON: MỀM, ÍT GIÒN, ÍT NGẬY

ĐỘ DÀI

SỢI YẾN

TỔ YẾN LOẠI 1 CHIM YẾN GIÀ SỢI DÀI
TỔ YẾN LOẠI 2 CHIM YẾN TRUNG BÌNH L2 NGẮN HƠN L1
TỔ YẾN LOẠI 3 CHIM YẾN NON L3 NGẮN HƠN L2
YẾN VỤN KHI KHAI THÁC YẾN, TỔ YẾN VỠ TA LẤY VỤN

YẾN ĐÃ CHẾ Ở SIÊU THỊ LÀ YẾN VỤN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *