• Địa chỉ: Tổ 14, Phường Ngọc Hiệp, Thành Phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
  • Website: layen.com.vn
  • Email: layenbuithaigia@gmail.com
  • Hotline: 096 104 8866 – 0966601412