NGÂN HÀNG VIETCOMBANK

Số tài khoản : 0581000805013
Họ và tên      : Bùi Thị Lợi
Chi nhánh     :  Khánh Hòa

Sau khi Quý khách hàng chuyển khoản xong, xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin đến số: 096.104.8866 để thông báo.

Chúng tôi sẽ kiểm tra tài khoản và thông báo cho quý khách khi đã nhận được.