Hạt Sen, chia & đông trùng

50.000

Mùi  Thơm mùi yến, ăn sẵn không cần chế biến
Phân loại  Có các loại: yến chưng đường phèn, yến chưng hạt sen,

yến chưng táo đỏ, kỵ tử, hạt chia

Đóng hộp Yến chưng sẵn đóng hũ
Bảo quản Ngăn mát: 07 ngày

Ngăn đá: 30 ngày

Danh mục: